Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 25.01.2020, serwis aktualizowany: 21.11.2019 o godzinie: 12:15

Strona główna

Komenda Miejska Policji
w Rudzie Śląskiej 
41-709 Ruda Śląska
ul. Hallera 9
tel. (32) 2449200
tel. Oficera Dyżurnego KMP: (32) 2449255

fax: (32) 2449244

 

Strona Główna Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

 

 

Informujemy, że jesteście Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Rudzie Śląskiej. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne.

Niesłyszący i niedosłyszący  petenci  Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, na adres e-mail: komendant@ruda.ka.policja.gov.pl bądź rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl

do góry