Status prawny - Podstawa prawna - Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

    Komenda jest jednostką organizacyjną policji przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej, zwany dalej „Komendantem Miejskim”, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Ruda Śląska.

        Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony) 

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2008
Data modyfikacji : 23.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kaczor Sołtysiak
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Ciozak
do góry