Informacja dla osób niesłyszących - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

INFORMUJEMY:

Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Rudzie Śląskiej, e-mail: rzecznik@ruda.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Rudzie Śląskiej na adres e-mail: komendant@ruda.ka.policja.gov.pl

 

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO SKORZYSTAĆ Z POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ W KONTAKTACH

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.Nr 182.poz. 1228/

 

Komenda Miejska Policji wskazuje, że zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 

I. Korzysta z następujących środków wspierających komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

1. Poczta elektroniczna

2. Faks

3. Wiadomości tekstowe, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

4. Strona internetowa KMP w Rudzie Śląskiej

II. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Metryczka

Data publikacji 24.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Ciozak
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Ciozak Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo-Informacyjnych
do góry